O firmie

Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych Quercus zostało utworzone w październiku 1996 roku. Od tego czasu wykonało wiele badań, ekspertyz i innych prac w dziedzinach szeroko rozumianej ekologii, leśnictwa, ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody. Biuro współpracuje z firmami wykonującymi raporty i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Zatrudnia, w zależności od tematyki zadania, wybitnych specjalistów z zakresu ekologii, szaty roślinnej, fauny, geografii, hydrogeografii, geologii, hydrogeologii, gleboznawstwa, leśnictwa i innych nauk przyrodniczych.

 

Wiesław Cyzman


PRZECZYTAJ „Wiesław Cyzman – autoreferat”