23 maj 2013

Wiesław Cyzman – Autoreferat

Urodziłem się 20 lipca 1955 roku. W latach 1962-1969 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, pow. Toruń. Od 1969 do 1974 roku uczyłem się w Technikum Leśnym w Tucholi. W tym czasie rozwinęło się moje zainteresowanie botaniką leśna. Po ukończeniu Technikum Leśnego, bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego rozpocząłem w 1974 roku studia biologiczne – specjalność nauczycielska – na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK...

Read More

0

Wiesław Cyzman

2353
09 maj 2013

Wiesław Cyzman – Bibliografia

Dr Wiesław Cyzman     Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Wydział Biologii i Ochrony Środowiska                                                                             Bagdziński L., Cyzman W., Laszuk B., 1997, Podstawowe kierunki polityki ekologicznej w województwie włocławskim, / W:/ „Środowisko przyrodnicze województwa włocławskiego” (Red. nacz. S.L. Bagdziński). Wyd.: Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – praca monograficzna, str. 191-209 Boiński M., Cyzman W., Załuski T.,2001, „Szata roślinna” , /W:/ Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego (red. A. Przystalski), Wydawca:...

Read More

0

Wiesław Cyzman

1751
23 lip 2010

Różnorodność szaty roślinnej na terenie Kotliny Toruńskiej

Niniejsze opracowanie jest rozszerzoną wersją artykułu na temat „Szaty roślinnej Kotliny Toruńskiej”, który ukaże się wkrótce w monografii Kotliny Toruńskiej. Przedstawiam w nim, nigdzie dotychczas nie publikowane wyniki mojej pracy doktorskiej z 1992 roku pod tytułem „Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i zaroślowych w Kotlinie Toruńskiej i Kotlinie Płockiej”. Wyniki w niniejszym opracowaniu obejmują jedynie Kotlinę Toruńską, ale często odnoszę się przy ich omawianiu do innej części...

Read More

0

Wiesław Cyzman

1310